44 646 43 09 biuro@derewenda.pl

Utylizacja urządzeń chłodniczych

Firma Derewenda specjalizuje się w odbiorze starych urządzeń chłodniczych podczas wymiany na nowe oraz bierze udział w likwidacji dużych marketów, a także mniejszych placówek handlowych. Jako wpisany do rejestru BDO zakład przetwarzania wystawiamy obowiązujące dokumenty oraz odzyskujemy czynnik chłodniczy.
Dnia 8 czerwca 2021 r. otrzymaliśmy Certyfikat F-gazowy od Urzędu Dozoru Technicznego określający wymagania i warunki do odzysku fluorowanych gazów cieplarnianych ze stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych, pomp ciepła i agregatów chłodniczych.

Nasi partnerzy