44 646 43 09 biuro@derewenda.pl

PRZEZ ZBIERAJĄCEGO ZUŻYTY SPRZET ROZUMIEMY:

Prowadzącego punkt zbierania zużytego sprzętu, w tym punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych, punkt skupu złomu lub zakład przetwarzania gminną jednostkę organizacyjną prowadzącą działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych i przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych prowadzącego punkt serwisowy sprzedawcę detalicznego i sprzedawcę hurtowego.

Zbierający zobligowany jest do złożenia sprawozdania o masie sprzętu zebranego i przekazanego do prowadzącego zakład przetwarzania zużytego sprzętu

Sprawozdanie to należy przekazywać do GIOŚ w terminie do 31 lipca 2018r. za okres od 1 stycznia do 30 czerwca i do dnia 15 marca za okres od 1 lipca do 31 grudnia każdego roku.

Nasi partnerzy