44 646 43 09 biuro@derewenda.pl

Co przetwarzamy

Kod odpaduNazwa odpadu
09 01 11*Aparaty fotograficzne jednorazowego użytku zawierające baterie wymienione w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03
09 01 12Aparaty fotograficzne jednorazowego użytku zawierające baterie inne niż wymienione w 09 01 11
16 02 11*Zużyte urządzenia zawierające freony, HCFC, HFC
20 01 23*Urządzenia zawierające freony
16 02 13*Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
20 01 35*Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki
16 02 14Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13
16 02 15*Niebezpieczne elementy lub części składowe usunięte z zużytych urządzeń
16 80 01Magnetyczne i optyczne nośniki informacji
20 01 36Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35
20 03 07Odpady wielkogabarytowe