44 646 43 09 biuro@derewenda.pl

Oferta dla Wprowadzających

Dla producentów i importerów sprzętu RTV i AGD (wprowadzających)

Szanowny Kliencie, Producencie, Importerze sprzętu elektrycznego i elektronicznego, jeśli wprowadzasz na rynek w drodze produkcji lub importu sprzęt elektryczny i elektroniczny masz do wypełnienia szereg obowiązków nałożonych Ustawą z dnia 11 września 2015 r. o Zużytym Sprzęcie  Elektrycznym i Elektronicznym na wprowadzających. Począwszy od 1 stycznia 2016 r. wszyscy wprowadzający sprzęt elektryczny i elektroniczny (nie tylko sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych – jak dotychczas) są obowiązani do osiągania minimalnych rocznych poziomów zbierania zużytego sprzętu, które wynoszą nie mniej niż 40% średniorocznej masy sprzętu wprowadzonego do obrotu. (Art. 20 oraz Art. 113 powyżej cytowanej Ustawy)

 

Na podstawie podpisanej umowy firma DEREWENDA oferuje Państwu wykonywanie nałożonych cytowaną powyżej ustawą obowiązków:

1.Sprawozdawczych:

 

2.Dotyczących wypełnienia obowiązków zawartych w Art. 20 ustawy:

 • zebrania nie mniej niż 50% średniorocznej masy sprzętu wprowadzonego Przez Państwo do obrotu.

 • przetwarzania, odzysku (w tym recyklingu) i unieszkodliwiania zużytego sprzętu zebranego od użytkowników innych niż gospodarstwa domowe,

 • Osiągnięcia poziomów odzysku i recyklingu określonych i obliczanych zgodnie z ustawą o zużytym sprzęcie.

Od 2003 r. prowadzimy zakład przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego dzięki czemu posiadamy szeroko pojęte doświadczenie w dziedzinie gospodarowania odpadami zarówno techniczne jak i organizacyjne. Dzięki naszej propozycji mogą Państwo zaoszczędzić swój cenny czas, zyskują także wygodę i pełne bezpieczeństwo prawne w dziedzinie gospodarowania odpadami.

Nasza firma oferuje:

 • zorganizowaną siec zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz surowców wtórnych

 • dopasowaną do indywidualnych potrzeb przedsiębiorcy kompleksową i konkurencyjną ofertę cenową

 • pomoc w sporządzaniu sprawozdań

 • pełną sprawozdawczość dla GIOŚ

 • fachowe doradztwo i konsultacje w zakresie obowiązujących aktów prawnych oraz gospodarki odpadami

 • profesjonalne konferencje dotyczące aktualnych przepisów prawa ochrony środowiska

 • możliwość fizycznego odbioru zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, złomu, metali kolorowych, makulatury, folii, butelek PET, szkła

 • informacje z naszej strony w przypadku zmiany prawodawstwa dotyczącego bezpośrednio Państwa firmy

Działamy na podstawie Decyzji Marszałka Województwa Łódzkiego o nr. RŚVI. 7243.105.2014.AB z dnia 24 marca 2015 r., w myśl której zbieramy, transportujemy i przetwarzamy odpady niebezpieczne i inne niż niebezpieczne.

Jeżeli nasza propozycja wydała się Państwu interesująca zapraszamy do szczegółowych rozmów pod numerem telefonu 505 098 005.

Nasi partnerzy