44 646 43 09 biuro@derewenda.pl

Firma DEREWENDA powstała w 1997. jako firma handlowo-usługowa zajmująca się sprzedażą sprzętu gastronomicznego, RTV i AGD zarówno nowego jak i starego.

Pomysł rozszerzenia działalności o przetwarzanie odpadów elektrycznych i elektronicznych, powstał w wyniku obserwacji zapotrzebowania rynku na zagospodarowanie elektrośmieci wytwarzanych w gospodarstwach domowych i w przemyśle.

Działalność nasza od 2003r skoncentrowana jest na zbieraniu i przetwarzaniu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Cytat Alberta Einsteina będący równocześnie mottem firmy „Mądrzy ludzie przetwarzają” w pełni odzwierciedla politykę firmy.

Głównym założeniem przedsiębiorstwa jest prawidłowe, zgodne z przepisami ochrony środowiska postępowanie z odpadami.

Jako pierwsi w Polsce wprowadziliśmy system zbierania zużytego sprzętu bezpośrednio od mieszkańców na telefoniczne zgłoszenie.

Posiadamy szeroko pojęte doświadczenie w dziedzinie gospodarowania odpadami zarówno merytoryczne, techniczne jak i organizacyjne.

Misja

Zmiany Klimatu, zbyt duże wykorzystywanie zasobów naturalnych, eksplozja demograficzna i urbanizacja terenów naturalnych. Wszystkie te elementy są wynikiem stale rosnącego wpływu i działań ludzi na środowisko naturalne.

Troszcząc się o nasze otoczenie, czujemy się zobowiązani do podjęcia wyzwań wymagających zaangażowania firm i obywateli. Celem nadrzędnym pozostaje uzyskanie równowagi wynikającej z aktywnej ochrony środowiska a podejmowanymi codziennie działaniami.

Środkiem do realizacji zrównoważonego rozwoju może być odpowiednie zagospodarowywanie powstających w wyniku działalności człowieka odpadów.

Zapewniamy transport zbieranie oraz przetworzenie następujących odpadów:

  • Zużyte urządzenia chłodnicze mało i wielkogabarytowe

  • Zużyte urządzenia biurowe

  • Zużyte klimatyzatory

  • Zużyte urządzenia gastronomiczne

  • Zużyte odpady RTV i AGD

Specjalizujemy się w odbiorze starych urządzeń podczas wymiany na nowe, oraz bierzemy udział w likwidacji dużych marketów a także, mniejszych placówek handlowych.

Nawiążemy współpracę ze zbierającymi zarówno zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny jak i skupami złomu, makulatury i tworzywa

Nasza oferta skierowana jest do:

  • Wprowadzających zużyty sprzęt na terytorium kraju

  • Zbierających zużyty sprzęt

  • Wytwórców zużytego sprzętu

  • Użytkowników zużytego sprzętu

Nasi Partnerzy