44 646 43 09 biuro@derewenda.pl

Edukacja ekologiczna

GOSPODAROWANIE ZUZYTYM SPRZĘTEM ELEKTRYCZNYM I ELEKTRONICZNYM

Postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym, w sposób zapewniający ochronę zdrowia i życia ludzi oraz ochronę środowiska zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju – określa ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym).

Za sprzęt elektryczny i elektroniczny uważane są urządzenia, których prawidłowe działanie jest uzależnione od dopływu prądu elektrycznego lub od obecności pól elektromagnetycznych, oraz mogące służyć do wytwarzania, przesyłu lub pomiaru prądu elektrycznego lub pól elektromagnetycznych i zaprojektowane do użytku przy napięciu elektrycznym nieprzekraczającym 1000 V dla prądu zmiennego oraz 1500 V dla prądu stałego, zaliczone do grup sprzętu określonych w załączniku nr 1 do ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.

Ustawa reguluje m.in. obowiązki

  • wprowadzającego sprzęt;

  • zbierającego zużyty sprzęt;

  • wytwórcy zużytego sprzętu;

  • użytkownika sprzętu;

  • prowadzącego zakład przetwarzania;

  • prowadzącego działalność w zakresie recyklingu oraz prowadzącego działalność w zakresie innych niż recykling procesów odzysku.

Do pobrania:

Nasi Partnerzy